FAQ / UKK
pin
pin
8
FAQ / UKK
pin
pin

Decided to make a FAQ because many new users here ask the same questions.

Päätin tehdä UKK:n koska monet uudet käyttäjät täällä kysyvät samoja kysymyksiä.


English

Q: I subscribed to a community on another instance, why it is all empty here?

A: This was answered here:

It will fetch the first 20 posts when the community is first searched from your instance (but no votes, comments etc). Once any local user subscribes to the community, all new posts/comments/votes etc will be delivered to your instance. Old items will only be fetched on demand (eg if you search them, or if they are referenced by a new item).

Q: What kind of server is Sopuli running on?

A: Sopuli is running on Hetzner’s VPS located in Finland. The hardware isn’t anything shabby but enough for running Lemmy. Dual-core processor, 4 GB of RAM and 40 GB of hard drive space.

Q: I can’t get any emails from Sopuli / Emails from Sopuli end up in my spam folder!

A: This problem was related to Sopuli’s DNS settings regarding sending emails, it should be now fixed.


Suomi

Q: Tilasin toisella instanssilla olevan yhteisön, miksi se näyttää täällä tyhjältä?

A: Tähän on vastattu täällä:

20 ensimmäistä viestiä noudetaan kun yhteisöä haetaan instanssiltasi ensimmäistä kertaa (pl. kommentit, annetut äänet jne). Kun yksikin paikallinen käyttäjä tilaa yhteisön, kaikki uudet viestit/kommentit/äänet jne välitetään instanssillesi. Vanhemmat viestit noudetaan vain tarpeen mukaan (esim. kun haet niitä, tai uusi viesti viittaa niihin).

Q: Millaisella palvelimella Sopuli pyörii?

A: Sopuli pyörii Hetznerin Suomessa sijaitsevalla virtuaalipalvelimella. Rauta ei ole hääppöistä mutta tarpeeksi Lemmyn pyörittämiseen. Tuplaydinprosessori, 4 gigatavua keskusmuistia ja 40 gigatavua levytilaa.

Q: En saa mitään sähköposteja Sopulilta / Sähköpostit Sopulilta päätyvät roskapostiin!

A: Tämä ongelma liittyi Sopulin DNS-asetuksiin, sen pitäisi olla nyt korjattu.

Meta
!meta
Create a post

Yhteisö instanssia koskeville tiedotuksille, palautteelle, metakeskustelulle ja avulle. Katso myös UKK!

Community for announcements regarding the instance, feedback, meta discussion and help. Check the FAQ also!

Users needing support can also come to our Matrix Space.

Tukea tarvitsevat käyttäjät voivat myös tulla Matrix-tilaamme.

  • 1 user online
  • 2 users / day
  • 2 users / week
  • 6 users / month
  • 11 users / 6 months
  • 48 subscribers
  • 31 Posts
  • 55 Comments
  • Modlog