Decided to make a FAQ because many new users here ask the same questions.

Päätin tehdä UKK:n koska monet uudet käyttäjät täällä kysyvät samoja kysymyksiä.


English

Q: I subscribed to a community on another instance, why it is all empty here? / I clicked a link to a community, why I got 404?

A: This was answered here:

It will fetch the first 20 posts when the community is first searched from your instance (but no votes, comments etc). Once any local user subscribes to the community, all new posts/comments/votes etc will be delivered to your instance. Old items will only be fetched on demand (eg if you search them, or if they are referenced by a new item).

Old comments and posts in a remote community should start appearing after subscribing, and you can try speeding it up by putting their URLs into Sopuli’s search bar.

Q: Why I can’t see a community X from instance Y from here?

A: Put the community’s name into the search bar (!community@instance.tld) or paste the whole URL there. Change the search’s type to Communities. The community should be found from search results.

Q: What kind of server is Sopuli running on?

A: Sopuli is running on Hetzner’s VPS located in Finland. The specs are a quad-core processor, 16 GB of RAM and total 120 GB of hard drive space.

Q: Do you accept donations?

A: Currently hosting Sopuli costs me ~20 € per month so it’s mere pocket change. For anyone interested in supporting, I set up a Patreon profile.

Q: Why was my registration rejected?

A: The application was blank (no need to write a mini essay) or you had an inappropriate username (something racist or like @admin@sopuli.xyz)

Q: Why are new posts suddenly popping up really fast into the feed?

A: This bug is caused by websocket, starting from Lemmy’s early days. It will be removed in the next release.

Q: I tried to register but that spinning icon thing keeps spinning ad nauseam!

A: This seems to be related to long and complex passwords. It’s a bug, and frustrating one.

Q: I subscribed a remote community, what does “subscription pending” mean?

A: Most likely the remote instance doesn’t respond or subscribing takes longer. Try to subscribe again.

Q: I registered but didn’t get the verification email. Can verification be done otherwise?

A: Sure thing! Contact me and I will do it. Additional information.

Q: I try to subscribe a community but the Subscribe button is just plain text and not clickable!

A: This seems to be a bug.

Update 07.07.2023: Added a problem about subscribing a community


Suomi

K: Tilasin toisella instanssilla olevan yhteisön, miksi se näyttää täällä tyhjältä? / Klikkasin linkkiä toisella instanssilla olevaan yhteisöön, miksi tuli 404?

V: Tähän on vastattu täällä:

20 ensimmäistä viestiä noudetaan kun yhteisöä haetaan instanssiltasi ensimmäistä kertaa (pl. kommentit, annetut äänet jne). Kun yksikin paikallinen käyttäjä tilaa yhteisön, kaikki uudet viestit/kommentit/äänet jne välitetään instanssillesi. Vanhemmat viestit noudetaan vain tarpeen mukaan (esim. kun haet niitä, tai uusi viesti viittaa niihin).

Toisaalla olevan yhteisön viestien ja kommenttien tulisi ilmestyä tilauksen jälkeen, ja voit yrittää nopeuttaa sitä laittamalla niiden URLit Sopulin hakupalkkiin.

K: Miksi yhteisö X instanssilta Y ei näy täällä?

V: Laita yhteisön nimi (yhteisö@domain.tld) hakupalkkiin tai laita koko URL sinne. Vaihda myös haun tyypiksi Yhteisöt. Yhteisön pitäisi löytyä hakutuloksista.

K: Millaisella palvelimella Sopuli pyörii?

V: Sopuli pyörii Hetznerin Suomessa sijaitsevalla virtuaalipalvelimella. Siinä on kolmiydinprosessori, 16 gigatavua keskusmuistia ja yhteensä 120 gigatavua levytilaa.

K: Otatteko vastaan tukea?

V: Tällä hetkellä Sopulin pyörittäminen maksaa minulle ~20€/kk, mikä on pelkkää taskurahaa. Siitä huolimatta tein tuesta kiinnostuneille Patreon-profiilin.

K: Miksi rekisteröitymiseni hylättiin?

V: Joko hakemuksesi oli tyhjä (ei tarvita mitään miniesseetä) tai käyttäjänimi oli sopimaton (esim. jotain rasistista tai @admin@sopuli.xyz).

K: Minkä takia uusia viestejä pomppaa yhtäkkiä syötteeseen näkyviin nopeasti?

V: Tämä on websocketista johtuva bugi, joka juontaa juurensa Lemmyn alkuajoilta. Se tullaan poistamaan seuraavassa julkaisussa.

K: Yritän luoda uutta tiliä, mutta tuo pyörivä ikoni jatkaa pyörimistään ad nauseam!

V: Tämä näyttää liittyvän pitkiin ja monimutkaisiin salasanoihin. Tämä on turhauttava bugi.

K: Tilasin toisaalla olevan yhteisön, mitä “tilaus vireillä” tarkoittaa?

V: Todennäköisesti instanssi ei vastaa tai tilaamisessa kestää. Koeta tilata yhteisö uudestaan.

K: Rekisteröidyin käyttäjäksi mutten saanut vahvistussähköpostia. Voiko vahvistuksen tehdä muuten?"

V: Totta kai! Ota minuun yhteyttä ja teen sen. Lisätietoja asiasta.

K: Yritän tilata yhteisön mutta Tilaa-nappi on pelkkä teksti eikä sitä voi klikata!

V: Tämä näyttää olevan bugi.

Päivitys 07.07.2023: Lisätty kysymys yhteisön tilaamisesta.

 • QuentinCallaghanOPMA
  link
  fedilink
  23 months ago

  I tested it, it didn’t provide a QR code to be scanned with an OTP app. Didn’t really like it.

  • @Walop
   link
   fedilink
   13 months ago

   Yes, it should also verify you are actually generating valid codes before completely switching on and possibly locking you out. The link did open an OTP app when clicked on a phone, but I could not choose which one and it seems the one that was opened would not have worked based on those posts I linked.