help-circle
rss
Welcome! Tervetuloa!
pin
Well, whew! As a result of Reddit's recent spark of genius, the number of users looking for a new home has been growing at quite a brisk pace. In the last 12 hours, over 30 new membership applications were received. This has never happened before in Sopuli's short history. It's a bit like what happened to Mastodon when Twitter had its own spark of genius. I'm surprised and also excited. Anyway, welcome to new users! Feel free to check out Sopuli and Lemmy in general. If you have any questions, you should first check [FAQ](https://sopuli.xyz/post/13531) if the question has already been answered. A list of communities, both on Sopuli and on other instances, is conveniently displayed in [Communities](https://sopuli.xyz/communities) and [here](https://browse.feddit.de/). If you are planning to create a new community for a topic, you should check there to see if one has already been created. ------------------ No huh huh! Redditin viimeaikaisten neronleimauksien seurauksena uutta kotia etsiviä käyttäjiä on tullut varsin reippaalla tahdilla. Viimeisen 12 tunnin aikana tuli yli 30 uutta käyttäjähakemusta. Tällaista ei ole Sopulin lyhyen historian aikana tapahtunut aiemmin. Tämä on vähän sama asia kuin mitä vuorostaan Mastodonille kävi Twitterin neronleimausten takia. Olen yllättynyt ja myös innostunut. Joka tapauksessa, tervetuloa uusille käyttäjille! Tutustukaa Sopuliin ja Lemmyyn ylipäänsä vapaasti. Jos on kysyttävää, kannattaa ensiksi katsoa [UKK:sta](https://sopuli.xyz/post/13531), jos kysymykseen on jo vastattu. Listan yhteisöistä sekä Sopulissa että muilla instansseilla näkee kätevästi [Yhteisöt](https://sopuli.xyz/communities)-näkymän kautta ja [täältä](https://browse.feddit.de/). Mikäli aikoo perustaa uuden yhteisön jollekin aiheelle, kannattaa sieltä katsoa, onko sellainen jo perustettu.
10

FAQ / UKK
pin
pin
Decided to make a FAQ because many new users here ask the same questions. Päätin tehdä UKK:n koska monet uudet käyttäjät täällä kysyvät samoja kysymyksiä. --------------- # English **Q: I subscribed to a community on another instance, why it is all empty here?** A: This was answered [here](https://sopuli.xyz/post/900/): > It will fetch the first 20 posts when the community is first searched from your instance (but no votes, comments etc). Once any local user subscribes to the community, all new posts/comments/votes etc will be delivered to your instance. Old items will only be fetched on demand (eg if you search them, or if they are referenced by a new item). **Q: What kind of server is Sopuli running on?** A: Sopuli is running on Hetzner's VPS located in Finland. The hardware isn't anything shabby but enough for running Lemmy. Dual-core processor, 4 GB of RAM and 40 GB of hard drive space. **Q: I can't get any emails from Sopuli / Emails from Sopuli end up in my spam folder!** A: This problem was related to Sopuli's DNS settings regarding sending emails, it should be now fixed. ------------------ # Suomi **Q: Tilasin toisella instanssilla olevan yhteisön, miksi se näyttää täällä tyhjältä?** A: Tähän on vastattu [täällä](https://sopuli.xyz/post/900/): > 20 ensimmäistä viestiä noudetaan kun yhteisöä haetaan instanssiltasi ensimmäistä kertaa (pl. kommentit, annetut äänet jne). Kun yksikin paikallinen käyttäjä tilaa yhteisön, kaikki uudet viestit/kommentit/äänet jne välitetään instanssillesi. Vanhemmat viestit noudetaan vain tarpeen mukaan (esim. kun haet niitä, tai uusi viesti viittaa niihin). **Q: Millaisella palvelimella Sopuli pyörii?** A: Sopuli pyörii Hetznerin Suomessa sijaitsevalla virtuaalipalvelimella. Rauta ei ole hääppöistä mutta tarpeeksi Lemmyn pyörittämiseen. Tuplaydinprosessori, 4 gigatavua keskusmuistia ja 40 gigatavua levytilaa. **Q: En saa mitään sähköposteja Sopulilta / Sähköpostit Sopulilta päätyvät roskapostiin!** A: Tämä ongelma liittyi Sopulin DNS-asetuksiin, sen pitäisi olla nyt korjattu.
9
FAQ / UKK
pin
pin

One of the most scorching live records ever, Live And Dangerous captures Thin Lizzy just crushing it. The cover of "Rosalie" is the hidden gem imo. Whole record kicks your teeth in, and I love every second.We’re giving Lemmy a try: Welcome to !privacyguides@lemmy.one
cross-posted from: https://lemmy.ml/post/1124913 > cross-posted from: https://lemmy.one/post/355 > > > With Reddit's encroaching IPO and their poorly planned API changes, we need a place to keep up with privacy topics that isn't tied to an anti-privacy, centralized ~~sinking ship~~ site. > > > > Our [forum running Discourse](https://discuss.privacyguides.net/) has been a great place to discuss website changes and answer questions, but it doesn't *quite* provide the same experience as Reddit does for things like sharing news, so we're trying something new: > > > > [!privacyguides@lemmy.one](https://lemmy.one/c/privacyguides) is our new ActivityPub-enabled community for sharing links and other information from the privacy and security realm. Welcome! > > > > We're going to be trying out posting to this community for a few months to decide if we want this to replace or coexist with the r/privacyguides subreddit, so we'll see how it goes. If you want this to succeed, stay active! Our mission is to become the most inviting and friendly place to discuss privacy and security on the fediverse 😎 > > > > --- > > > > Verification post: https://www.reddit.com/r/PrivacyGuides/comments/13x7oe3/who_wants_to_try_out_lemmy_privacyguideslemmyone/

Jos Reddit-tyyppinen aihepiiripohjaisiin keskustelupalstoihin perustuva some kiinnostelee, kannattaa tsekata [#Fediverse](https://piipitin.fi/tags/Fediverse) -palvelu [#Lemmy](https://piipitin.fi/tags/Lemmy): [https://join-lemmy.org/](https://join-lemmy.org/) Suomalainen Lemmy-instanssi on nimeltään Sopuli, jota ylläpitää [@Rynach](https://mstdn.io/@Rynach) [https://sopuli.xyz/](https://sopuli.xyz/) Normaaliin Fediversen tapaan Lemmyssäkin yhdeltä tililtä voi seurata keskusteluja useilla instansseilla. Myös Mastodon-tililtä käsin voi osallistua keskusteluihin ottamalla seurantaan Lemmy-yhteisöjä, esimerkiksi [@suomi](https://sopuli.xyz/c/suomi)
fedilink


[Charania] Monty Williams and the Detroit Pistons have agreed in principle on a six-year, $72 million deal for Williams to become the franchise’s new head coach.
Quite the bag for Monty. Glad to see him land on his feet, as a Suns fan. Didn't win a title but helped turn a basement dwelling franchise into a playoff presence.

https://www.metallica.com/blog/news/
2
Metallica
> Rennolta kuulostaa myös Jouko Kohvakka, joka käy Venäjän puolella noin joka toinen viikko ”naisissa ja täyttämässä auton tankkia”. Hänelläkin on valmiiksi venäläinen liikennevakuutus autoonsa. Tämä on taas tätä: muuten ollaan "Slava Ukraini", mutta se ei saa hankaloittaa mitenkään oman elämän mukavuuksia.
I will likely start to do something with this.
1